top of page

מחקרים

PIC142.jpg
רק 6% מהמקרים קשורים  לקורונה
PIC157.jpg
האם המספרים האלו מראים מגיפה????
PIC52.jpg

"משרד הבריאות לא מפרסם את הנתונים, מבקשים מהם, וזה לא אני טוען את הטענות האלה אלא רופאים מחוזיים שלא מקבלים את הדברים. אין שקיפות".

bottom of page