top of page

כיתה ט'

LRN6.jpg
 • פיזיקה ומערכות טכנולוגיות: אנרגיה ומערכות טכנולוגיות

 • כימיה: חומרים

 • ביולוגיה:

  • התא

  • מערכות ותהליכים ביצורים חיים

  • מערכות אקולוגיות

ENG3.jpg
 • דקדוק

 • חוקי קריאה נכונה

 • הבנת הניקרא

IM5.jpg
 • הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה

 • הסדרי השלום והשלכותיהם

 • המשולש הארץ־ ישראלי: בריטים, ערבים ויהודים

bottom of page