top of page

כיתה ח'

LRN6.jpg
  • סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה וחוק שימור האנרגיה

  • פיזיקה - כוחות ופעולתם על גופים

  • כימיה - מבנה החומר: מבנה האטום, היסודות ותכונותיהם, ארגון היסודות בטבלת היסודות

  • כימיה - תרכובות ותערובות

  • ביולוגיה - מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים

ENG3.jpg
  • דקדוק

  • חוקי קריאה נכונה

  • הבנת הניקרא

bottom of page