top of page

מה יש למומחים להגיד?

מחקרים

PIC142.jpg
רק 6% מהמקרים קשורים  לקורונה
PIC157.jpg
האם המספרים האלו מראים מגיפה????
PIC52.jpg

"משרד הבריאות לא מפרסם את הנתונים, מבקשים מהם, וזה לא אני טוען את הטענות האלה אלא רופאים מחוזיים שלא מקבלים את הדברים. אין שקיפות".

bottom of page